نام کتاب: Successful Business Intelligence, Second Edition: Unlock the Value of BI & Big Data

نویسنده: Cindi Howson

سال انتشار: نوامبر ۲۰۱۳

امتیاز فعلی در آمازون: ۴٫۳

سایت: –

قیمت فعلی در آمازون: ۲۵.۸۸ دلار

مشاهده در سایت آمازون

Successful Business Intelligence

۱- هوش تجاری و کلان داده از نگاه کسب و کار
۲-عناصر معماری هوش تجاری
۳-ابزارهای سمت کاربر در هوش تجاری
۴-اندازه گیری موفقیت هوش تجاری
۵-اثر LOFT
۶-فرهنگ سازمانی
۷-شرکا هوش تجاری
۸-د مثل داده
۹-ارتباط
۱۰-توسعه سریع
۱۱-سازماندهی موفقیت
۱۲-ابزار مناسب هوش تجاری برای کاربران
۱۳-سایر اسرار موفقیت
۱۴-آینده هوش تجاری

 

کانال تلگرام | اینستاگرام | لینکدین | گروه تلگرام

 

سایر کتاب ها

The Definitive Guide to DAX

by: Marco Russo, Alberto Ferrari

خلاصه و دانلود کتاب

Supercharge Power BI

by: Matt Allington

خلاصه و دانلود کتاب

Storytelling with Data

by: Cole N. Knaflic

خلاصه و دانلود کتاب

Pro Power BI Desktop

by:Adam Aspin

خلاصه و دانلود کتاب

Power BI Complete Reference

by: Devin Knight

خلاصه و دانلود کتاب

Applied Microsoft Power BI

by: Teo Lachev

خلاصه و دانلود کتاب

Successful Business Intelligence

by: Cindi Howson

خلاصه و دانلود کتاب

Analyzing Data with Power BI

by: Alberto Ferrari 

خلاصه و دانلود کتاب

Power BI Business Intelligence Clinic

by: Roger F.Silva

خلاصه و دانلود کتاب