خدمات ما

Power BI

Sql Server 

هوش تجاری

ویدیو آموزشی

خانه هوش تجاری با تولید ویدیوهای کوتاه آموزشی در زمینه مفاهیم هوش تجاری و نحوه به کار گیری ابزارهای آن به شما کمک می کند تا درک بهتری نسبت به مفهوم هوش تجاری به دست آورید.

ویدیو آموزشی

آخرین کتاب ها

سرفصل آخرین کتاب های معرفی شده را می توانید در این قسمت مشاهده کنید و کتاب را دانلود کنید.

The Definitive Guide to DAX

by: Marco Russo, Alberto Ferrari

خلاصه و دانلود کتاب

Supercharge Power BI

by: Matt Allington

خلاصه و دانلود کتاب

Storytelling with Data

Cole Nussbaumer Knaflic

خلاصه و دانلود کتاب