مقایسه ابزارهای هوش تجاری

اولین گام در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان یا شرکت، انتخاب ابزار مناسب است. در حال حاضر ده‌ها ابزار مختلف با ویژگی های مختلف در بازار وجود دارد و شناخت ابزارها، مقایسه و نهایتا انتخاب ابزار مناسب با توجه به نیاز هر فرد/شرکت/سازمان کار زمانبری است. این نیاز توسط برخی شرکت‌ها و سایت‌ها شناسایی … ادامه خواندن مقایسه ابزارهای هوش تجاری