نمونه داشبوردهای منتشر شده در سایت

درصورت بازنشدن داشبورد از VPN استفاده کنید.

داشبورد روز ولنتاین

در این داشبورد یک استفاده عمومی تر و کاربردی تر از Powerr BI را مشاهده میکنید

برای مشاهده داشبورد کلیک کنید. جهت تهیه آموزش رایگان و کد کلیک کنید.

آمار کرونا در ایران

در این داشبورد آمار کرونا در ایران از روز اول تا ۳ فرودین را مشاهده میکنید

برای مشاهده داشبورد کلیک کنید. جهت مطالعه مقاله و دانلود مجموعه داده کلیک کنید.