• پاور مپ

  در مقاله قبلی گفتم که دو روش برای نمایش داده بر روی نقشه جغرافیایی وجود دارد. یکی استفاده از قابلیت ...

 • نمایش مجموع فروش به تفکیک استان بر روی نقشه

  نمایش مجموع فروش به تفکیک استان بر روی نقشه بعد از انتشار مقاله مربوط به مجموع فروش به تفکیک استان، ...

 • معرفی پاور ویو

  همانطور که قبلا هم اشاره کردم، ابزار هوش تجاری در اکسل، بر اساس سه گام اصلی هوش تجاری از سه قسمت اصل ...

 • اسلایسر در پیوت تیبل

  اولین بار موقع کار با پاورپیوت با اسلایسر آشنا شدم. با کمک پاورپیوت یک پیوت تیبل ساخت و بعد دیدم کلی ...

 • مجموع فروش به تفکیک استان و سال با کمک پاور پیوت

  در مقالات قبلی نحوه ساخت سلسله مراتب کارکنان، سلسله مراتب تاریخ و سلسله مراتب جغرافیایی را بررسی کرد ...

 • سلسله مراتب تاریخ

  در دو مقاله قبلی نحوه ساخت سلسله مراتب کارکنان و سلسله مراتب جغرافیایی را بررسی کردم. در این مقاله س ...

 • سلسله مراتب جغرافیایی

    در مقاله سلسله مراتب در هوش تجاری به تعریف سلسله مراتب پرداختیم و گفتیم که سلسله مراتب یکی از راه‌ ...

 • سلسه مراتب در هوش تجاری

  سلسه مراتب در فضای هوش تجاری یک روش دسته بندی اطلاعات است که در بسیاری از گزارش‌ها مورد استفاده قرار ...

 • مدل داده‌ای در اکسل

  در مقاله قبلی داده‌های فروش شرکت را با کمک ابزار پاور کوئری پاکسازی کردیم. در این مقاله قصد داریم که ...

 • پاکسازی داده با کمک پاور کوئری

  برای این مقاله، من یک فایل اکسل آماده کردم که مقدار فروش را به ازا تاریخ های مختلف و برای فروشنده‌ها ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده